Preview Mode Links will not work in preview mode

Paradigm - Show

May 28, 2016

En verden i forandring. Hva skjer og hvorfor skjer det?

Et program om temaer som angår oss alle. Fremtiden ligger i våre hender.