Preview Mode Links will not work in preview mode

Paradigm - Show

Jun 29, 2016

Ny bevissthet innebærer ny læring. Hva skal vi lære oss og hvorfor?

Ny podcast i serien en verden i forandring og hvordan vi kan påvirke forandringen vi ønsker.


Jun 24, 2016

Nye Indisier og Ny Forståelse på hvordan Systemet er i dag, hvem som eventuelt skapte det og hvorfor.

 


Jun 14, 2016

Refleksjon på hva som virkelig foregår her i verden.


Jun 8, 2016

Hvordan verden er i dag. Bevisstgjøring til et paradigmeskifte.


Jun 4, 2016

Trinn 1: Status Quo = Nåsituasjon i verden

Trinn 2: Årsaken til Status Quo

Trinn 3: Nye fakta, nye sannheter

Trinn 4: Ny Visjon, ny lærdom

Trinn 5: Ny Motivasjon 

Trinn 6: Leve å lære som enhet

Trinn 7: Altruisme = kreativitet = visdom