Preview Mode Links will not work in preview mode

Paradigm - Show

Jul 30, 2016

Know who you are and change the world


Jul 26, 2016

Von Bewusstseinssteigerung bis hin zum Paradigmenwechsel. Einleitung von insgesamt 8 Podcast in der Serie: Eine Welt in Veränderung.


Jul 23, 2016

Drømmer har en unik skaperkraft. La oss gjøre drømmene til en realitet.


Jul 19, 2016

En bålprat om hvordan verden er og hva Ken og Rainer vil gjøre i lag i fremtiden.


Jul 12, 2016

Forestillingskraften i oss manifesterer fremtiden vi ønsker.