Preview Mode Links will not work in preview mode

Paradigm - Show

Mar 30, 2017

Vi lever i en verden som er delt, splittet og full av negativitet hvor valgmulighetene ikke er positiv eller negativ men fra negativ til negativ. Det kalles dualitet.