Preview Mode Links will not work in preview mode

Paradigm - Show

Apr 19, 2017

© Copyrighted


Apr 18, 2017

Tåken letter og vi vil se sannheten om oss selv og verden.


Apr 9, 2017

Hvem styrer og eier skolemedisinen og dermed utdanningssystemet innenfor det?


Apr 6, 2017

Ifølge en magasin så lever vi etter 10 (muligens flere) Dogmer som ikke er sanne.


Apr 4, 2017

Sitater fra mer eller mindre berømte personligheter. Hva forteller de oss? Både livsvisdom og advarsler. Konspirasjoner i sitater?