Preview Mode Links will not work in preview mode

Paradigm - Show

Nov 30, 2017

Fra Status Quo til Handling.

Hva vet vi om dagens system?


Nov 28, 2017

Jorden har økt sin frekvens og åpner for en høyre tilværelse.


Nov 17, 2017

Scorpion 58 intervews Aage Nost. Author and Researcher of Spiritual Science.


Nov 16, 2017

Folk må lære seg å bli selvforsynt igjen. Det er den eneste måten vi tar kontrollen tilbake over eget liv og lykke.


Nov 14, 2017

En annen historie om Russland enn den vi er vant til fra skolebøkene.