Preview Mode Links will not work in preview mode

Paradigm - Show

Jul 19, 2016

En bålprat om hvordan verden er og hva Ken og Rainer vil gjøre i lag i fremtiden.